Modernizarea și reabilitarea terenului de fotbal al stadionului Victoria Cetate, din Alba Iulia: Clubul Sportiv Municipal Unirea a lansat achiziția publică!

Modernizarea și reabilitarea terenului de fotbal al stadionului Victoria Cetate, din Alba Iulia: Clubul Sportiv Municipal Unirea a lansat achiziția publică.Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, a inițiat procedura de atribuire a Serviciilor de proiectare – elaborare studii de teren și documentație tehnico-economică faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul: „Modernizare și reabilitare suprafață de joc teren de fotbal al Stadionului Victoria Cetate Alba Iulia”.

Amplasamentul obiectivului este în incinta stadionului Victoria Cetate. Suprafaţa terenului de fotbal care face obiectul investiţiei este cea mărginită de tușele terenului (cu dimensiunile de 105m x 68m), adică o suprafaţă de 7.140 mp cu un plus de cate 0,5 m pe tușele laterale, şi de fund, rezultând o suprafaţă totală de 7.314mp (106m x 69m).

Scopul achiziţiei publice îl reprezintă achiziţia de servicii de proiectare faza SF pentru – modernizare suprafaţă de joc teren de fotbal al stadionului – Victoria Cetate, Alba Iulia. Mondernizarea suprafeţei de joc a terenului de fotbal constă în:-Realizarea gazonării cu gazon rulorui al terenului de fotbal

-Irigarea terenului de joc prin aspersoare automate

-Instalaţie automată de încălzire a gazonului

Realizarea gazonării cu gazon rulouri al terenului de fotbal

-Pentru realizarea lucrărilor de gazonare se vor respecta următoarele etape tehnologice:

-Prelucrarea suport pământ vegetal în vederea plantării: eliminare bălării, cioturi, bolovani. -Erbicidarea totală a suprafeţei pregătite, împotriva buruienilor mono- și dicotiledonate. -Decopertarea terenului, cca. 15 cm și transportul materialului rezultat din această operaţiune;

-Umplutura cu amestec de nisip cu zeolit și îngrăşăminte organo-minerale, (cca. 15 cm), compactarea+tăvălugirea+nivelarea suprafeţelor, asfel încât să se realizeze o suprafaţă în patru ape, cu pante de 0,5% către marginea terenului, pentru a asigura scurgerea rapidă a apelor de suprafaţă.

-Montarea rulourilor de gazon, va fi efectuata cu tractoare echipate cu atașamente speciale de montat gazon rulouri de tip “Big Roii”.

-Gazonul destinat va avea o rezistență mare la trafic, o perenitate bună și un consum redus de resurse pe perioada de mentenanță. Amestecurile de specii de gazon folosite sunt recomandate pentru microclimatul stadioanelor modeme: Lolium perenne si Poa pratensis.

-Pentru un echilibru optim, aceste specii vor ocupa procente diferite în amestecul folosit

-Operaţiunile de mentenanță vor vor fi stabilite si se va indica un plan de mentenata raportat la condiţiile locale si climatice specifice.

Irigarea terenului de joc prin aspersoare automate

Instalaţia va fi compusă din tubulatura de apă , electrovane, componente electrice și aspersoare, aceste produse puse împreună sunt destinate să aducă aportul zilnic de apă necesar supravieţuirii si dezvoltării corespunzătoare a gazonului, în condiţiile climatice locale.

La alegerea soluţiei si realizarea proiectului se vor ține seama de următoarele:

-Să se asigure apa la debitul și presiunea necesară funcţionării corespunzătoare a aspersoarelor amplasate în orice punct al terenului, conform proiectului de stropire.

Instalaţie automată de încălzire a gazonului

Proiectarea sistemului de încălzire a gazonului va cuprinde cablurilor încălzitoare pe suprafaţa terenului de joc, cablurilor de alimentare intre cablurile încălzitoare și tablourile de distribuţie, tablouri electrice de distribuţie si a tabloului general de comandă.

Nu va fi inclusă în această lucrare de proiectare sursa de alimentare(post de transformare) și cablurile de alimentare de la acesta la tabloul general de comandă a sistemului de încălzire. Realizarea acestei lucrări se va face în conformitate cu normativele în vigoare privind calitatea în construcţii și va respecta normele impuse de FIFA și UEFA privind condiţiile de omologare ale stadioanelor de fotbal.

Suprafaţa terenului de fotbal care va fi încălzită este cea mărginită de tușele terenului (cu dimensiunile de 105m x 68m), adică o suprafaţă de 7.140 mp cu un plus de câte 0,5 m pe tușele laterale,si de fund, rezultând o suprafaţă totală de 7.314mp (106m x 69m). (CSM UNIREA ALBA IULIA)

Lasă un răspuns