Adunarea Generală Ordinară a Asociației Judetene de Fotbal Alba va avea loc pe 15 noiembrie 2020!

I. Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art. 30 din Statutul AJF Alba, Biroul Executiv a hotărât, în sedinta din 20 octombrie 2020, ora 16:30, Convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociatiei Judetene de Fotbal Alba pentru ziua de duminică, 15 noiembrie 2020, ora 11:00, la sediul AJF Alba, Str. Septimius Severus, nr. 38 A, tribuna oficială a stadionului Cetate, Alba Iulia, cu următoarea ordine de zi:
1)Constatarea întrunirii cvorumului;
2)Aprobarea ordinii de zi;
3)Alocuţiunea preşedintelui AJF Alba;
4)Desemnarea scrutatorilor (3 persoane);
5)Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale;
6)Prezentarea Raportului Biroului Executiv şi a Raportului administraţiei AJF Alba;
7)Prezentarea Bilanţului contabil pe anul 2019, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Biroului Executiv;
8)Prezentarea sintezei Raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;
9)Prezentarea şi aprobarea Planului anual de activitate şi al Bugetului anual de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020;
10) Afilieri / Dezafilieri;
11) Adoptarea Hotărârii Generale Ordinare a AJF Alba din 15 noiembrie 2020.II. În vederea bunei pregătiri a Adunării Generale este necesar să transmiteti, în scris, la Secretariatul General al AJF Alba, până la data de 12 noiembrie 2020, ora 15:00:
Numele si prenumele delegatului oficial care participă la Adunarea Generală, functia pe care o detine în cadrul structurii sportive, legal constituite si recunoscute oficial, cât si documentele (în copie) care atestă respectiva sa calitate.
În temeiul art. 28 alin. 7 din Statutul AJF Alba, membrii afiliaţi pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală de către o persoană ce deţine o funcţie de conducere (de regulă preşedinte, vicepreședinte, secretar general sau funcţii echivalente) în cadrul respectivei persoane juridice şi numele acesteia a fost comunicat în documente transmise către AJF Alba, cum ar fi: cerere de afiliere, cerere de înscriere în competiţii, formular actualizare date, sau altele asemenea. Numele delegaţilor trebuie comunicat în scris către secretariatul general al AJF Alba cu minim 3 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale.
Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu mască de protecție, deasemenea vor avea asupra sa o împuternicire scrisă, emisă de către respectivul membru afiliat, precum şi cu un act de identitate în original.
Afilierea și dezafilierea cluburilor/asociaților, se aprobă, dacă votează “pentru” 2/3 din numărul membrilor afiliați prezenți, conform Art. 37.2 din statutul AJF Alba.
Notă: Următoarea ședință a Biroului Executiv va avea loc joi -12 noiembrie- în care se va analiza dacă ședința va putea avea loc fizic, sau va avea loc online (conferință video), în funcție de condițiile impuse de autorități la momentul respectiv. (ajfalba.ro)

Faci un comentariu sau dai un răspuns?