AJF Alba organizează un nou curs de licență C UEFA! VEZI AICI ce trebuie să faci!

Comisia Tehnică din cadrul AJF Alba organizează un nou curs de licență C UEFA, în perioada martie – mai 2020, data limită de înscriere este 5 martie 2020, ora 15:00, iar examenul de admitere (proba scrisă și proba practică) va avea loc la Alba Iulia, în data de 7 martie 2020, ora și locația urmând să fie comunicate în timp util. Examenul final va avea loc în data de 19 mai 2020. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
Cererea de înscriere (tipizat de la sediul AJF Alba);
Foto copie după actul de identitate sau pașaport;
Copie legalizată după diploma de bacalaureat;
Cazier judiciar (originalul);
Dovada medicală din care atestă că este sănătos clinic și apt pentru efort fizic (originalul);
Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic;
2 fotografii 3/4 (pe suport de hârtie foto și electronic – jpg/png);
Taxă de înscriere 400 lei;
Numărul de locuri este de 25 pentru o serie de curs.
Dosarele se depun la sediul AJF Alba. Informații suplimentare la tel.: 0258 812 755.Pentru cetățenii străini:
– Test de limba română;
– Traducerea legalizată și echivalarea documentelor de studii conform legii nr. 200/2004.
Pentru cetățenii români care au absolvit studiile în alte state:
– Traducere legalizată și echivalarea documentelor de studii conform legii nr. 200/2004.
Instructorii care au Licența C – UEFA expirată, își pot depune până la data de 5 martie 2020, dosarele pentru reînnoirea licenței.
Licențele au valabilitatea de 3 ani.
Actele necesare:
Cardul vechi
1 fotografie (3×2) pe suport de hârtie foto și electronic – jpg/png;
Taxa de reînnoire – nu se mai achită taxă de reînnoire începând cu anul 2020;
Începând cu anul 2020, va avea loc în fiecare an, un curs de perfecționare cu toți instructorii posesori ai Licenței C – UEFA, chiar dacă acesta nu o are expirată, pentru care se va achita taxa de 100 lei.
Pentru a putea reînnoi pe viitor licențele, instructorii vor trebui să facă dovada achitării cursurilor de perfecționare din anii precedenți.
Vă reamintim că toate echipele participante în competițiile organizate de AJF Alba, sunt obligate să aibă antrenori cu minim Licența C – UEFA valabilă, în caz contrar clubul sportiv / asociația sportivă suportând penalitatea corespunzătoare categoriei în care participă echipa! (ajfalba.ro)

Lasă un răspuns

Închideți meniul