Şi tu poţi deveni preşedintele Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia! VEZI MAI JOS CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS!

La sfârșitul anului trecut consilierii locali ai municipiului Alba Iulia au aprobat înființarea unei structuri sportive, instituție publică cu personalitate juridică, denumită „Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia” (S.C.M.U.A.I), având ca scop organizarea și administrarea de activități sportive, prin dezvoltarea de activități de performanță, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale. La începutul acestui an, în ședința de CL se vor vota criteriile și procedurile prin care postul de președinte al acestui club va fi scos la concurs. Potrivit proiectului de hotărâre care va fi supus la vot în data de 26 ianuarie, criteriile pentru ocuparea funcției contractuale de director al Sport Club M.U.A.I. sunt după cum urmează: studii de specialitate: Studii Universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul de licență: economie sau în ramura de știință: științe juridice, specializarea drept; Vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 3 ani are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliu în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitatea deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, vechime sau alte condiții specifice specifice cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția în care a intervenit reabilitarea; cunoștințe de operare pe calculator; limbi străine. Dacă aceste criterii vor fi aprobate de consilierii locali, atunci procedura de organizare a concursului va fi în conformitate cu prevederile legale. (Comunicat de presă)

Acest Articol are 2 comentarii

  1. eu zic că Hava e cel mai potrivit…….
    voi?????

  2. MARGINEAN ,CORPODEAN NICHI.ILIE N POPA SI MULTI ALTI PUNETI OAMENI CA AVETI DE UNDE ALEGE

Lasă un răspuns

Închideți meniul