Licenţa C UEFA – 2013!

Școala Federală de Antrenori va organiza, în luna aprilie 2013, conform programării stabilite, examenele de admitere pentru cursurile de Licența C UEFA – 2013. La examenul de admitere ce se va desfășura la Alba Iulia, în data de 3 aprilie 2013, va fi prezent dl. Dan APOLZAN, Director SFA. Înscriere Licența C UEFA 2013. Acte necesare: Cerere tip (de la sediul AJF) 2 foto tip buletin Copie CI și certificat naștere Diplomă bacalaureat Cazier juridic Adeverință medicală (este sănătos clinic) Taxă înscriere 20 lei. Data limită de înscriere 20.03.2013. Reînnoire Licența C UEFA (pentru antrenorii cu licența expirată). Acte necesare: Card-ul vechi 2 poze tip buletin Data limită de înscriere 20.03.2013. Cu o altă strategie elaborată de Școala Federală de Antrenori (de la ultimul curs de Licența C – UEFA, organizat în 2011), la următoarea acțiune a SFA se va organiza un examen de admitere (de cultură generală despre fotbal), având la bază următoarea bibliografie: 1. Apolzan D. – Fotbal 2010 (București, FRF 1999), 2. Dima M. – Fotbal. Să ne antrenăm copiii corect și sănătos (București, Editura Didactică și Pedagocică, 2012), 3. Dragnea A. – Antrenamentul sportiv (București, Editura Didactică și Pedagocică, 1996), 4. Jakab Z, Kiss J, Vic H – Futsal. Ghidul antrenorului (Odorheiu Secuiesc, 2009), 5. Motroc I. – Fotbal feminin. probleme de selecții, antrenament și joc (București, Editura Rodos, 1995), 6. Rădulescu M, Dima M – Fotbal PRO (București, Editura Didactică și Pedagocică, 2009), 7. Rădulescu M, Cojocaru V – Ghidul antrenorului la copii și juniori (București, Școala Federală de Antrenori, 2003), 8. Legile jocului – Revista Comisiei Centrale a Arbitrilor, 9. Statute și Regulamente – FRF, 2011. NOTĂ: Pot fi consultate și utilizate ca material de studiu și predare cărți și materiale tehnice din reviste de specialitate care ating subiecte din tematica cursului, având la bază și alți autori. Programa și tematica cursului de Licența C UEFA – 2013, va cuprinde: A. Cunoștințe din domeniul fotbalului (Istoricul și evoluția jocului de fotbal, Istoricul jocului de fotbal în România); B. Sistemul de joc. Evoluția sistemelor de joc de-a lungul timpului; C. Selecția sportivilor în jocul de fotbal. Calități specifice jucătorului de fotbal. Aspecte generale și particulare. Teste tehnice, fizice, psihologice; D. Etapele dezvoltării jucătorului – particularități morfo-funcționale pe grupe de vârstă; E. Antrenamentul sportiv. Bazele generale ale teoriei și metodicii jocului de fotbal; F. Factorii care determină organizarea unui antrenament. Corelația dintre factorii antrenamentului și jocului; G. Jocul și antrenamentul portarului. Selecția portarului; H. Lideriat – Management; I. Elemente de bază privind medicina în jocul de fotbal; J. Metode de predare (Organizarea unui antrenament și a unui joc); K. Legile jocului; L. Relațiile instructorului sportiv; M. Partea practică. (ajfalba.ro)

Lasă un răspuns

Închideți meniul