Patru nume noi în fotbalul judeţean!

Întrunită statutar, sâmbătă 13 august 2011, cu un număr de 57 reprezentanți ai membrilor afiliați prezenți (din totalul de 70), Adunarea Generală Extraordinară a AJF Alba a aprobat pe lângă modificările de statut vizate, conform recomandărilor FRF, afilierea definitivă a altor 4 membri: AS FC Decea, AS DRUM NOU Bistra, AS INTER Mihalț, AS ARENA Alba Iulia. Ca și proiecte pentru perioada următoare, au fost prezentate și agreate de membri afiliați următoarele:Aniversarea a 20 de ani de la înființarea AJF Alba (prin obținerea personalității juridice în septembrie 1991) la finalul lunii septembrie 2011; Participarea cu un număr mult mai mare de copii și juniori în competițiile organizate (cel puțin dublarea numărului actual de echipe în următorii 2 ani); Editarea unei broșuri care să cuprindă Statutul AJF Alba și toate regulamentele care stau la baza desfășurării activității noastre; Editarea bianuală a unei reviste ce va prezenta activitatea AJF Alba; Personalizarea fiecărei competiții, după exemplul inaugurat la CMA-2011; Competiții derulate cu un profund Fair-Play; Construirea unui sediu al AJF Alba, în acest sens fiind demarate deja discuții și formalități pentru obținerea unui teren pe care să ridicăm clădirea respectivă! (ajfalba.ro)

Lasă un răspuns

Închideți meniul