De reținut!

Extras din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal:

Art. 4.19 – Legitimarea unui jucător amator la un club poate înceta dacă jucătorul formulează o cerere în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent în perioada 1 – 10 iulie a anului competițional, în condițiile legii și ale art. 4 alin. 21 și alin. 22. Legitimarea la un club a unui jucător amator poate înceta și în timpul sezonului competițional doar în situația în care obține acordul clubului la care este legitimat. Acești jucători pot solicita legitimarea la un alt club în perioadele de transfer stabilite de FRF/AJF, respectiv în această vară: 13 iunie – 4 septembrie 2023.Art. 4.21.b – JUCĂTORII AMATORI SENIORI ȘI JUNIORII cu vârsta de până la 7 ani au dreptul de a solicita comisiei competente încetarea legitimării fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea la un alt club, fără obligații financiare, cu condiția ca cererea să fie depusă în perioada 1-10 iulie 2023 și să achite taxa către Comisia pentru Statutul Jucătorului Alba. http://ajfalba.ro/attachments/149_TAXE%20AJF%20ALBA.pdf

Art. 4.21.c – Jucătorii juniori, cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani, au dreptul de a solicita comisiei competente încetarea legitimării fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea lor la un alt club.

Jucătorii juniori cu vârsta între 7 și 10 ani împliniți aflați în această situație sunt obligați să achite fostului club suma de 400 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost legitimați la clubul respectiv.

Jucătorii juniori cu vârsta peste 10 ani și până la 16 ani aflați în această situație sunt obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost legitimați la clubul respectiv.

În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională cu perioada aferentă.

În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză poate fi legitimat ca amator la un alt club doar după ce va face dovada achitării sumelor prevăzute în decizia comisiei competente.

Pentru evitarea oricărui dubiu, sumele anterior prevăzute se vor calcula luându-se în calcul durata la care jucătorul a fost efectiv legitimat la clubul respectiv (nu se vor lua în calcul perioadele în care jucătorul a fost legitimat cu titlu temporar la alte cluburi).

În situația jucătorilor legitimați temporar care doresc să beneficieze de prevederile de mai sus, aceștia vor achita clubului respectiv sumele aferente perioadei în care au fost efectiv legimați la clubul în cauză, urmând ca, ulterior îndeplinirii procedurii detaliate mai sus, să se întoarcă de îndată la clubul la care sunt legitimați cu titlu definitiv.

În situația în care un jucător legitimat temporar la un club, dorește să beneficieze de prevederile procedurii mai sus detaliate cu privire atât la clubul la care este legitimat temporar, cât și la cel la care figurează ca legitimat cu titlu definitiv, jucătorul va fi obligat să formuleze două cereri și să facă dovada achitării tuturor sumelor astfel stabilite prin hotărârile organismelor jurisdicționale ale FRF/AJF pentru a putea fi legitimat la un alt club.

Art. 4.22 – Cererile prevăzute la alin. 21 se soluţionează de CSJ a AJF Alba (taxa=200 lei), cu aplicarea următoarelor reguli:

– pentru cazurile arătate la lit. a), cererea poate fi introdusă numai între două ediţii ale campionatului;

– pentru cazurile arătate la lit. b) şi c), cererile pot fi introduse doar în perioada 01 -10 iulie a anului competițional.

Organismele jurisdicționale competente vor verifica exclusiv îndeplinirea condițiilor privind data formulării cererii și a vârstei

jucătorului, precum și dacă jucătorul respectiv are încheiat un contract de bursă privată și vor determina cuantumul sumei necesar a fi achitate.

– legitimarea la alte cluburi a jucătorilor aflați în situațiile arătate la lit. a), b) şi c), se poate face numai în perioadele de transfer, pe baza hotărârilor definitive și irevocabile ale comisiilor competente. În cazul în care cererea privind încetarea legitimării a fost înregistrată la forul competent în perioada prevăzută la art. 4 alin 22 al doilea alineat, iar cererea a fost admisă printr-o hotărâre definitivă după terminarea perioadei de transfer, prin excepție jucătorii aflați într-o asemenea situație se pot legitima la un alt club și în afara perioadei de transfer, dar nu mai târziu de ultimele 6 etape ale campionatului la care participă echipa noului club. (sursa facebook AJF Alba)

Lasă un răspuns