FRF a aprobat regulamentul de licenţiere pentru Liga 2!

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal a aprobat în sedinţa de azi noul regulament pe baza căruia toate cluburile din eşalonul secund vor fi supuse procesului de licenţiere începând cu sezonul 2011-2012. De asemenea, au fost făcute modificările necesare la articolul 20 din ROAF, prin care se stipulează ce se întâmplă cu grupările care nu obţin licenţă la nivelul primelor două ligi. Iată precizările făcute de FRF, pe site-ul oficial, cu privire la cele trei puncte de pe ordinea de zi care sunt legate de licenţierea cluburilor.

2. Aprobă modificarea şi completarea dispoziţiilor art. 20 din ROAF, care va avea următorul conţinut, începând cu art.4:

Art. 20 – Locuri vacante

……

4. Cluburile solicitante de licenţă pentru Liga I care nu obţin licenţa în conformitate cu Regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor şi de fair play financiar vor fi retrogradate în Liga a 2-a. Locurile rămase vacante vor fi ocupate astfel:

a) În cazul în care un club, care a evoluat în Liga I şi s-a clasat pe unul dintre locurile 1-14 la sfârşitul campionatului precedent, nu a obţinut licenţa, locul rămas vacant va fi ocupat de un club care este cel mai bine clasat între cluburile retrogradate din Liga I în campionatul respectiv şi care deţine licenţă pentru acest nivel.

b) În cazul în care clubul care nu a obţinut licenţa pentru Liga I este un club care a promovat din Liga a 2-a, locul vacant va fi ocupat de clubul clasat pe locul 3 în Liga a 2-a, sau – dacă acesta nu obţine licenţa pentru Liga I / nu doreşte să participe în Liga I – de următorul club clasat în campionatul Ligii a 2-a (în seria din care provine clubul promovat care nu a obţinut licenţa sau, după caz, din cealaltă serie), care a obţinut licenţă pentru Liga I.

5. Cluburile din Liga a 2-a care nu obţin licenţa, în conformitate cu Regulamentul de licenţiere a cluburilor pentru participarea în campionatul naţional Liga a 2-a, vor fi retrogradate în Liga a 3-a, locurile vacante urmând a fi ocupate de cluburile retrogradate din Liga a 2-a în campionatul precedent şi care au obţinut licenţă pentru Liga a 2-a.

6. Pentru anul competiţional 2011/2012 – primul an în care FRF a extins licenţierea la nivelul întregului eşalon competiţional de Liga a 2-a – la cererea cluburilor interesate, prin excepţie de la prevederile de mai sus, Comitetul Executiv poate aproba participarea în campionatul naţional Liga a 2-a unor cluburi cărora li s-a refuzat acordarea licenţei. În evaluarea cererii se va ţine cont de motivele neacordării licenţei şi de necesitatea desfăşurării optime a competiţiei. (frf.ro)

Lasă un răspuns