Adunarea generală ordinară a AJF Alba

În atenția membrilor afiliați ai Asociației Județene de Fotbal Alba

I. Vă aducem la cunoștință că, în temeiul Statutului AJF Alba, Biroul Executiv a hotărât, în ședința sa din data de 24.01.2011, convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociației  Județene de Fotbal Alba pentru ziua de sâmbătă 26.02.2011, ora 11.00, la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia-amfiteatrul A9, cu următoarea ordine de zi :

1. Constatarea întrunirii cvorumului

2. Aprobarea ordinii de zi
3. Alocuțiunea președintelui AJF
4. Nominalizarea scrutatorilor
5. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial al adunării generale
6. Prezentarea raportului privind activitatea Biroului Executiv și a Comisiilor județene, pe perioada parcursă de la ultima adunare generală ordinară (21.02.2010-26.02.2011)
7. Prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Biroului Executiv
8. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot
9. Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2011
10. Afilierea și dezafilierea unor membri
11. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale a AJF Alba din 26.02.2011

II. În vederea bunei pregătiri a adunării generale, membrii afiliați vor comunica în scris la secretariatul AJF, până la data de 23.02.2011-miercuri, ora 15.00, numele și prenumele delegatului oficial care participă la adunare și funcția pe care o deține în cadrul structurii respective. Precizăm că delegatul oficial trebuie să se prezinte la Adunarea Generală cu un act de identitate și mandat scris (delegație) din partea clubului sau asociației pe care o reprezintă. (Biroul Executiv al AJF Alba)

    Lasă un răspuns